FANDOM


נושא הטבעת הוא מושג שמתאר את האנשים שבנקודה כלשהי בחייהם, נשאו או ענדו את הטבעת האחת. המושג מתאר בדרך כלל את פרודו בגינס, מאחר שהעובדה שהוא החזיק בטבעת הייתה ידע כללי בקרב חברי אחוות הטבעת. אלרונד, כמו גם מספר חברים באחווה, פנו לפרודו אך ורק בכינויו. פרודו, בילבו וסאם גאמג'י קיבלו כבוד גדול בקרב האלפים בתור נושאי טבעת, ואף קיבלו את הזכות לטייל עם האלפים אל ארצות האלמוות.

המושג "נושא הטבעת" יכל להתייחס גם אל כל אדם שענד טבעת כוח. גאלאדריאל נהגה לייחס לעצמה את התואר "נושאת טבעת". במובן זה, התואר הוענק לכל אחד שהחזיק בשבעת טבעות הגמדים, תשעת טבעות האדם ושלושת טבעות האלפים. בסופו של דבר, כל נושאי הטבעת עזבו את הארץ התיכונה, בין אם בעקבות מותם או עזיבתם לנמלים האפורים.

רשימה של נושאי טבעת עריכה

הטבעת האחת עריכה

מספר שם הנושא תאריך התחלה תאריך סיום זמן נשיאה
ראשון סאורון בערך משנת 1600 לעידן השני; חישול הטבעת 3441 לעידן השני בערך 1850 שנה
שני איסילדור 3441 לעידן השני 5 באוקטובר, 2 לעידן השלישי בערך שנתיים
הטבעת אבודה באנודין 5 באוקטובר, 2 לעידן השלישי 2463 לעידן השלישי 2461 שנה
שלישי דיאגול 2463 לעידן השלישי אותו היום, 2463 לעידן השלישי מספר דקות
רביעי גולום (סמיאגול) 2463 לעידן השלישי יולי, 2941 לעידן השלישי 478 שנה
חמישי בילבו בגינס 2941 לעידן השלישי 22 בספטמבר, 3001 לעידן השלישי 60 שנה
שישי פרודו בגינס 22 בספטמבר, 3001 לעידן השלישי 14 במרץ, 3019 לעידן השלישי בערך 17 שנים ושישה חודשים
שביעי גאנדאלף 3018 לעידן השלישי 3018 לעידן השלישי מספר שניות
שמיני טום בומבדיל 26 בספטמבר, 3018 לעידן השלישי 26 בספטמבר, 3018 לעידן השלישי מספר דקות
תשיעי סאם גאמג'י 14 במרץ, 3019 לעידן השלישי 15 במרץ, 3019 לעידן השלישי 'יום אחד
פרודו בגינס 15 במרץ, 3019 לעידן השלישי 25 במרץ, 3019 לעידן השלישי עשרה ימים
גולום (סמיאגול) 25 במרץ, 3019 לעידן השלישי 25 במרץ, 3019 לעידן השלישי מספר שניות

שלושת טבעות האלפים עריכה

תשע טבעות האדם עריכה

שבע טבעות הגמדים עריכה