FANDOM


ההיסטוריה של ארדה
אינולידלה
שנות המנורות
שנות העצים
שנות העצים
עידני ארדה
העידן הראשון
העידן השני
העידן השלישי
העידן הרביעי
ציר הזמן של ארדה

אינולידלה (אַ‏ינוּ‏לִידָ‏לֶ‏ה, משמעות: מנגינת האיינור, ידועה גם בתור המנגינה הגדולה) היה קוסמוגוניית ארדה, או לידת ועיצוב עולמה. כל האירועים שהתרחשו במסעותיהם של בילבו ופרודו בגינס ושאר אירועי עידני ארדה מקורם באינולידלה.